Aanvraag persaccreditatie

Alle persmedewerkers kunnen via onderstaand formulier een persaccreditatie aanvragen. De aanvraag wordt gecontroleerd door de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht om bepaalde aanvragen gemotiveerd te weigeren.

Een persaccreditatie geeft de persmedewerker het recht om verslag uit te brengen via zijn of haar mediakanaal. Persmedewerkers met een geldige accreditatie verklaren zich nauwgezet te houden aan de richtlijnen die de organisatie uitvaardigt.

Na het aanvragen van een persaccreditatie krijgt de aanvrager hiervan per e-mail bevestiging. De uiterste datum voor het aanvragen van een persaccreditatie is VRIJDAG 23 JUNI 20167

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Naam mediakanaal(verplicht)

Soort medium

Graag ook de namen van de persoon die komt + functie:

Voor welke dag wenst u een aanvraag te doen?

Wenst u een interview met één van de artiesten? Zo ja wie (meerdere selecties mogelijk):